: Home : Management Systemen


Om alle werkmethoden vlot te laten verlopen kan er geopteerd worden voor het invoeren van een managementsysteem.

De externe adviseur kan u bijstaan bij het invoeren van managementsystemen volgens de normen ISO9001 voor kwaliteit, ISO14001 voor milieu en OHSAS18001 voor veiligheid.

De externe adviseur kan ook optreden als interne auditor.

H&VConsult

ING. NATALIE HANSEN

Externe milieucoördinator A
erkenning AMV/ERK/MC/827 dd. 23/10/2006

Preventie-adviseur niv. 1