: Home : Preventie Adviseur Veiligheid Niv. 1


Veiligheids- en milieu-aspecten hebben veel raakvlakken, denk maar aan de opslag van gevaarlijke stoffen.

Wanneer u als interne preventie-adviseur of als bedrijfsleider niet toekomt aan alle wettelijk opgelegde taken, kan u beroep doen op de externe preventie-adviseur.

De externe preventie-adviseur kan u bijstaan met het uitvoeren van risico-analyses, arbeidsongevallenonderzoek, het opstellen van het globaalpreventieplan en het uitwerken van brandpreventiemaatregelen ...

H&VConsult

ING. NATALIE HANSEN

Externe milieucoördinator A
erkenning AMV/ERK/MC/827 dd. 23/10/2006

Preventie-adviseur niv. 1