: Home : Externe Milieucoördinator - Omgevingsvergunningsaanvraag Milieuluik


De laatste jaren zijn de milieu-uitgaven voor de bedrijven enorm toegenomen: milieuheffingen, boetes, bodemonderzoeken, bodemsanering, waterzuivering, kosten voor vergunningen, ...

De gevolgen van milieurisico's en -effecten kunnen zelfs het voortbestaan van een bedrijf in het gedrang brengen. De milieuwetgeving wordt steeds complexer en vereist een hele reeks formaliteiten.

Een externe milieucoördinator kan een belangrijke rol spelen in uw bedrijf.

Kennis en inzicht in de milieurisico's en de milieu-effecten in al zijn aspecten, gaande van de grondstoffen, de hulpbronnen, het productieproces, de producten tot het afval, kunnen toekomstige problemen vermijden en de financiële positie van uw bedrijf veilig stellen.

De milieucoördinator vormt een vast en bereikbaar aanspreekpunt voor de vergunningverlenende en controlerende overheid. Een goede kennis van de milieuwetgeving kan bovendien sancties voorkomen.

H&VConsult

ING. NATALIE HANSEN

Externe milieucoördinator A
erkenning AMV/ERK/MC/827 dd. 23/10/2006

Preventie-adviseur niv. 1